ผ้าซับพระองค์

ผ้าซับพระองค์ แปลว่า ผ้าเช็ดตัว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ผ้าซับองค์ / ผ้าเช็ดองค์ แปลว่า ผ้าเช็ดตัว ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ผ้าเช็ดพระโอษฐ์

ผ้าเช็ดพระโอษฐ์ แปลว่า ผ้าเช็ดปาก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ผ้าเช็ดโอษฐ์ แปลว่า ผ้าเช็ดปาก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ผ้าเช็ดพระหัตถ์

ผ้าเช็ดพระหัตถ์ แปลว่า ผ้าเช็ดมือ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ผ้าเช็ดพระหัตถ์ / ผ้าเช็ดหัตถ์ แปลว่า ผ้าเช็ดมือ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระฉาย

พระฉาย แปลว่า กระจกเงา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า กระจกเงา แปลว่า กระจกเงา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ผ้าซับพระพักตร์

ผ้าซับพระพักตร์ แปลว่า ผ้าเช็ดหน้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ผ้าซับพักตร์ แปลว่า ผ้าเช็ดหน้า ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระสุจหนี่

พระสุจหนี่ แปลว่า ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับตั้งพระราชอาสน์หรือพระเก้าอี้ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉลองพระเนตร

ฉลองพระเนตร แปลว่า แว่นตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ฉลองพระเนตร / ฉลองเนตร แปลว่า แว่นตา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า