พัดทรง

พัดทรง แปลว่า พัด ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พัด แปลว่า พัด ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พานพระศรี

พานพระศรี แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระแท่นบรรทม

พระแท่นบรรทม แปลว่า เตียงนอน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า แท่นบรรทม / ที่บรรทม แปลว่า เตียงนอน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระวิสูตร

พระวิสูตร แปลว่า ม่าน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ม่าน แปลว่า ม่าน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระสูตร

พระสูตร แปลว่า มุ้ง ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า มุ้ง แปลว่า มุ้ง ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า