พระฉาย

พระฉาย แปลว่า กระจกเงา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า กระจกเงา แปลว่า กระจกเงา ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พัดทรง

พัดทรง แปลว่า พัด ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พัด แปลว่า พัด ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

แปรงเส้นพระเจ้า

แปรงเส้นพระเจ้า / แปรงเส้นพระเกศา แปลว่า แปรงสำหรับแปรงผม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ แปรงเส้นพระเกศา แปลว่า แปรงสำหรับแปรงผม ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า แปรงเส้นเกศา แปลว่า แปรงสำหรับแปรงผม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พานพระศรี

พานพระศรี แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า พานหมากเสวย แปลว่า พานหมาก ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ผ้าซับพระองค์

ผ้าซับพระองค์ แปลว่า ผ้าเช็ดตัว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ผ้าซับองค์ / ผ้าเช็ดองค์ แปลว่า ผ้าเช็ดตัว ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระวิสูตร

พระวิสูตร แปลว่า ม่าน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ม่าน แปลว่า ม่าน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า