ฉลองพระองค์

ฉลองพระองค์ แปลว่า เสื้อ หรือ เสื้อผ้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ฉลองพระองค์ / เสื้อทรง แปลว่า เสื้อ หรือ เสื้อผ้า ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ฉลองพระกรน้อย

ฉลองพระกรน้อย / พระกรน้อย แปลว่า เสื้อแขนสั้น ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ฉลองพระองค์ชั้นใน / ฉลองพระองค์แขนสั้น แปลว่า เสื้อแขนสั้น ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระดุม

พระดุม แปลว่า กระดุม หรือ ลูกดุม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ดุม แปลว่า กระดุม หรือ ลูกดุม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระสนับเพลา

พระสนับเพลา แปลว่า กางเกง ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าลูกเธอ สนับเพลา แปลว่า กางเกง ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

รัดพระองค์

รัดพระองค์ แปลว่า เข็มขัด ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เข็มขัด แปลว่า เข็มขัด ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า