พระดุม

พระดุม แปลว่า กระดุม หรือ ลูกดุม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ดุม แปลว่า กระดุม หรือ ลูกดุม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระสนับเพลา

พระสนับเพลา แปลว่า กางเกง ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าลูกเธอ สนับเพลา แปลว่า กางเกง ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

รัดพระองค์

รัดพระองค์ แปลว่า เข็มขัด ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เข็มขัด แปลว่า เข็มขัด ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า