เครื่องพระสุคนธ์

เครื่องพระสุคนธ์ แปลว่า เครื่องหอม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เครื่องหอม แปลว่า เครื่องหอม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ถุงพระหัตถ์

ถุงพระหัตถ์ แปลว่า ถุงมือ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ถุงพระหัตถ์ / ถุงหัตถ์ แปลว่า ถุงมือ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระภูษา

พระภูษา แปลว่า ผ้านุ่ง ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ผ้าทรง / ภูษาทรง แปลว่า ผ้านุ่ง ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ผ้าทรงสะพัก

ผ้าทรงสะพัก แปลว่า ผ้าสไบ หรือ ผ้าห่ม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ผ้าสะพัก แปลว่า ผ้าสไบ หรือ ผ้าห่ม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า