เครื่องพระสำอาง

เครื่องพระสำอาง แปลว่า เครื่องสำอาง หรือ เครื่องประทินผิว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เครื่องสำอาง แปลว่า เครื่องสำอาง หรือ เครื่องประทินผิว ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

เครื่องพระสุคนธ์

เครื่องพระสุคนธ์ แปลว่า เครื่องหอม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เครื่องหอม แปลว่า เครื่องหอม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า