พระภูษา

พระภูษา แปลว่า ผ้านุ่ง ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ผ้าทรง / ภูษาทรง แปลว่า ผ้านุ่ง ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ผ้าทรงสะพัก

ผ้าทรงสะพัก แปลว่า ผ้าสไบ หรือ ผ้าห่ม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ผ้าสะพัก แปลว่า ผ้าสไบ หรือ ผ้าห่ม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ฉลองพระบาท

ฉลองพระบาท แปลว่า รองเท้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ รองพระบาท แปลว่า รองเท้า ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ฉลองพระองค์

ฉลองพระองค์ แปลว่า เสื้อ หรือ เสื้อผ้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ฉลองพระองค์ / เสื้อทรง แปลว่า เสื้อ หรือ เสื้อผ้า ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ฉลองพระกรน้อย

ฉลองพระกรน้อย / พระกรน้อย แปลว่า เสื้อแขนสั้น ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ฉลองพระองค์ชั้นใน / ฉลองพระองค์แขนสั้น แปลว่า เสื้อแขนสั้น ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระดุม

พระดุม แปลว่า กระดุม หรือ ลูกดุม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ดุม แปลว่า กระดุม หรือ ลูกดุม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระสนับเพลา

พระสนับเพลา แปลว่า กางเกง ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าลูกเธอ สนับเพลา แปลว่า กางเกง ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

รัดพระองค์

รัดพระองค์ แปลว่า เข็มขัด ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า เข็มขัด แปลว่า เข็มขัด ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า