สร้อยเฉวียงพระองค์

สร้อยเฉวียงพระองค์ แปลว่า สร้อยตัว หรือ สร้อยยาวสวมเฉวียงบ่า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พระเกยูร

พระเกยูร แปลว่า สร้อยอ่อน หรือ ทองต้นแขน ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า สร้อยอ่อน / ทองต้นแขน แปลว่า สร้อยอ่อน หรือ ทองต้นแขน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระปั้นเหน่ง

พระปั้นเหน่ง แปลว่า หัวเข็มขัด ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ปั้นเหน่ง แปลว่า หัวเข็มขัด ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระธำมรงค์

พระธำมรงค์ แปลว่า แหวน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ธำมรงค์ แปลว่า แหวน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า