ทองข้อพระบาท

ทองข้อพระบาท / ทองพระบาท / กำไลข้อพระบาท / กำไลพระบาท แปลว่า กำไลข้อเท้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระกุณฑล

พระกุณฑล แปลว่า ต่างหู หรือ ตุ้มหู ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ต่างหู / ตุ้มหู แปลว่า ต่างหู หรือ ตุ้มหู ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระจุฑามณี

พระจุฑามณี แปลว่า ปิ่น ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า จุฑามณี แปลว่า ปิ่น ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

สร้อยพระศอ

สร้อยพระศอ แปลว่า สร้อยคอ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า สร้อยศอ แปลว่า สร้อยคอ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

สร้อยเฉวียงพระองค์

สร้อยเฉวียงพระองค์ แปลว่า สร้อยตัว หรือ สร้อยยาวสวมเฉวียงบ่า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พระเกยูร

พระเกยูร แปลว่า สร้อยอ่อน หรือ ทองต้นแขน ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า สร้อยอ่อน / ทองต้นแขน แปลว่า สร้อยอ่อน หรือ ทองต้นแขน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระปั้นเหน่ง

พระปั้นเหน่ง แปลว่า หัวเข็มขัด ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ปั้นเหน่ง แปลว่า หัวเข็มขัด ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระธำมรงค์

พระธำมรงค์ แปลว่า แหวน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ธำมรงค์ แปลว่า แหวน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า