ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ

ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ แปลว่า ตะเกียบ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ตะเกียบ แปลว่า ตะเกียบ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ถาดพระสุธารส

ถาดพระสุธารส แปลว่า ถาดเครื่องน้ำร้อน / น้ำเย็น ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ถาดสรงพระพักตร์

ถาดสรงพระพักตร์ แปลว่า ถาดใส่เครื่องสำหรับล้างหน้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี