ถาดสรงพระพักตร์

ถาดสรงพระพักตร์ แปลว่า ถาดใส่เครื่องสำหรับล้างหน้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉลองพระหัตถ์มีด

ฉลองพระหัตถ์มีด แปลว่า มีด (สำหรับโต๊ะอาหาร) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า มีด แปลว่า มีด (สำหรับโต๊ะอาหาร) ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ฉลองพระหัตถ์ส้อม

ฉลองพระหัตถ์ส้อม แปลว่า ส้อม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ส้อม แปลว่า ส้อม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

อ่างชำระพระหัตถ์

อ่างชำระพระหัตถ์ แปลว่า อ่างล้างมือ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า อ่างชำระพระหัตถ์ / อ่างชำระหัตถ์ แปลว่า อ่างล้างมือ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า