ถาดสรงพระพักตร์

ถาดสรงพระพักตร์ แปลว่า ถาดใส่เครื่องสำหรับล้างหน้า ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฉลองพระหัตถ์มีด

ฉลองพระหัตถ์มีด แปลว่า มีด (สำหรับโต๊ะอาหาร) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า มีด แปลว่า มีด (สำหรับโต๊ะอาหาร) ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ฉลองพระหัตถ์ส้อม

ฉลองพระหัตถ์ส้อม แปลว่า ส้อม ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ส้อม แปลว่า ส้อม ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

อ่างชำระพระหัตถ์

อ่างชำระพระหัตถ์ แปลว่า อ่างล้างมือ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า อ่างชำระพระหัตถ์ / อ่างชำระหัตถ์ แปลว่า อ่างล้างมือ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

บ้วนพระโอษฐ์

บ้วนพระโอษฐ์ แปลว่า กระโถน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า กระโถน แปลว่า กระโถน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระภิงคาร

พระภิงคาร / พระตะพาบ แปลว่า คนโทน้ำ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ พระภิงคาร แปลว่า คนโทน้ำ ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า คนโทน้ำ แปลว่า คนโทน้ำ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

จานเครื่องต้น

จานเครื่องต้น แปลว่า จาน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี จานเครื่องเสวย / จานเสวย แปลว่า จาน ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ฉลองพระหัตถ์ช้อน

ฉลองพระหัตถ์ช้อน แปลว่า ช้อน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ช้อน แปลว่า ช้อน ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า