สำราญพระราชหฤทัย

สำราญพระราชหฤทัย / สบายพระราชหฤทัย แปลว่า สบายใจ ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำราญพระหฤทัย / สบายพระหฤทัย แปลว่า สบายใจ ใช้แก่ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า สำราญพระทัย / สบายพระทัย แปลว่า สบายใจ ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ทรงพระปรีชา

ทรงพระปรีชา / ทรงพระปรีชาสามารถ แปลว่า สามารถ หรือ เก่ง ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ทรงพระปรีชา / ทรงปรีชา แปลว่า สามารถ หรือ เก่ง ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ทรงพระเกษมสำราญ

ทรงพระเกษมสำราญ แปลว่า สุขสบาย ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ทรงสำราญ แปลว่า สุขสบาย ใช้แก่ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ทรงพ่วงพี

ทรงพ่วงพี / ทรงพระเจริญ แปลว่า อ้วน ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า