พระมาตุลานี

พระมาตุลานี แปลว่า ป้าสะใภ้ (เมียของพี่ชายแม่) / น้าสะใภ้ (เมียของน้องชายแม่) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระสสุระ

พระสสุระ  แปลว่า พ่อตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ พระสัสสุระ  แปลว่า พ่อตา ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ

พระภคินี

พระภคินี แปลว่า พี่สาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระเชษฐภคินี แปลว่า พี่สาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระกนิษฐา

พระกนิษฐา แปลว่า น้องสาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระกนิษฐภคินี แปลว่า น้องสาว ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระภาดา

พระภาดา แปลว่า พี่ชาย / น้องชาย (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า พระภราดร แปลว่า พี่ชาย / น้องชาย (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง) ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า