พระราชลัญจกร

พระราชลัญจกร แปลว่า ตราประทับ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

ตราประจำพระองค์ แปลว่า ตราประทับ

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถลงมาจนถึงพระองค์เจ้าที่ทรงกรม

ตราประทับ แปลว่า ตราประทับ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements