พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน

พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน แปลว่า ตรา (สำหรับใช้ประทับเอกสารสำคัญที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements