พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน

พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน แปลว่า ตรา (สำหรับใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ หรือกำกับนามผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งลงนามแทนในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements