พระราชลัญจกรประจำประองค์

พระราชลัญจกรประจำพระองค์ แปลว่า ตรา (สำหรับใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในต้นเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements