พระราชปุจฉา

พระราชปุจฉา แปลว่า คำถาม (เกี่ยวกับข้อธรรมะอย่างเป็นทางการ)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และกรมพระราชวังบวร

advertisements