พระกรรบิด

พระกรรบิด / พระแสงกรรบิด แปลว่า มีดเจียนหมาก

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements