พระกรรบิด

พระกรรบิด / พระแสงกรรบิด แปลว่า มีดโกน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

กรรบิด แปลว่า มีดโกน

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements