พัดทรง

พัดทรง แปลว่า พัด

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พัด แปลว่า พัด

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements