ลาดพระบาท

ลาดพระบาท แปลว่า พรมทางเดิน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี

advertisements