พระอู่

พระอู่ / พระอังรึง แปลว่า เปล

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

advertisements