พระราชบรรจถรณ์

พระราชบรรจถรณ์ แปลว่า ที่นอน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี

advertisements