พระยี่ภู่

พระยี่ภู่ แปลว่า เครื่องลาด หรือ เครื่องปูนอน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements