เครื่องพระสี

เครื่องพระสี แปลว่า เครื่องสำหรับสีปากและสีฟัน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements