พระที่นั่งโทรน

พระที่นั่งโทรน / พระที่นั่งโธรน แปลว่า เก้าอี้พนักสูง

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements