อ่างสรง

อ่างสรง แปลว่า อ่างอาบน้ำ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements