ฉลองพระหัตถ์มีด

ฉลองพระหัตถ์มีด แปลว่า มีด (สำหรับโต๊ะอาหาร)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

มีด แปลว่า มีด (สำหรับโต๊ะอาหาร)

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements