พานรองจอกหมากเสวย

พานรองจอกหมากเสวย แปลว่า พานจอกหมากน้ำเย็น

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements