ถาดสรงพระพักตร์

ถาดสรงพระพักตร์ แปลว่า ถาดใส่เครื่องสำหรับล้างหน้า

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

advertisements