ถาดพระสุธารส

ถาดพระสุธารส แปลว่า ถาดเครื่องน้ำร้อน / น้ำเย็น

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

advertisements