ถ้วยพระสุธารส

ถ้วยพระสุธารส แปลว่า ถ้วยน้ำ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

advertisements