พระเต้าทักษิโณทก

พระเต้าทักษิโณทก แปลว่า เต้ากรวดน้ำ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

advertisements