จานเครื่องต้น

จานเครื่องต้น แปลว่า จาน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี

จานเครื่องเสวย / จานเสวย แปลว่า จาน

ใช้แก่

พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements