พระปั้นเหน่ง

พระปั้นเหน่ง แปลว่า หัวเข็มขัด

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ปั้นเหน่ง แปลว่า หัวเข็มขัด

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements