พระเกยูร

พระเกยูร แปลว่า สร้อยอ่อน หรือ ทองต้นแขน

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

สร้อยอ่อน / ทองต้นแขน แปลว่า สร้อยอ่อน หรือ ทองต้นแขน

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements