สร้อยเฉวียงพระองค์

สร้อยเฉวียงพระองค์ แปลว่า สร้อยตัว หรือ สร้อยยาวสวมเฉวียงบ่า

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

advertisements