สร้อยพระศอ

สร้อยพระศอ แปลว่า สร้อยคอ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

สร้อยศอ แปลว่า สร้อยคอ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements