พระจุฑามณี

พระจุฑามณี แปลว่า ปิ่น

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

จุฑามณี แปลว่า ปิ่น

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements