พระพาหุรัด

พระพาหุรัด แปลว่า กำไลต้นแขน หรือ กำไลรัดแขน

ใช้แก่

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

พาหุรัด แปลว่า กำไลต้นแขน หรือ กำไลรัดแขน

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements