พระอุณหิส

พระอุณหิส แปลว่า กรอบหน้า หรือ มงกุฎ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements