ฉลองพระกรน้อย

ฉลองพระกรน้อย / พระกรน้อย แปลว่า เสื้อแขนสั้น

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ฉลองพระองค์ชั้นใน / ฉลองพระองค์แขนสั้น แปลว่า เสื้อแขนสั้น

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements