ฉลองพระองค์

ฉลองพระองค์ แปลว่า เสื้อ หรือ เสื้อผ้า

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ฉลองพระองค์ / เสื้อทรง แปลว่า เสื้อ หรือ เสื้อผ้า

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements