เครื่องพระสำอาง

เครื่องพระสำอาง แปลว่า เครื่องสำอาง หรือ เครื่องประทินผิว

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

เครื่องสำอาง แปลว่า เครื่องสำอาง หรือ เครื่องประทินผิว

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements