เครื่องบรมขัตติยราชภูษาภรณ์

เครื่องบรมขัตติยราชภูษาภรณ์ แปลว่า เครื่องแต่งพระองค์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements