ฉลองพระองค์เครื่องต้น

ฉลองพระองค์เครื่องต้น แปลว่า เครื่องต้น

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements