รัดพระองค์

รัดพระองค์ แปลว่า เข็มขัด

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

เข็มขัด แปลว่า เข็มขัด

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements