พระแสงหอกง่าม

พระแสงหอกง่าม แปลว่า หอกง่าม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements