พระแสงส้อม

พระแสงส้อม แปลว่า ส้อม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements