พระแสง

พระแสง แปลว่า ศัสตราวุธ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements