พระแสงปืนยาว

พระแสงปืนยาว แปลว่า ปืนยาว

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements