พระแสงปืนนกสับ

พระแสงปืนนกสับ แปลว่า ปืนนกสับ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements